(41) Constructii cladiri

 • (4110) Dezvoltare(promovare imobiliara)
 • (4120) Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

(42) Lucrari de geniu civil

 • (421)  Lucrari de constructii a drumurilor si a cailor ferate
 • (4211) Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
 • (4212) Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
 • (4213) Construcţia de poduri şi tunele
 • (422)  Lucrari de constructii a proiectelor utilitare
 • (4221) Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
 • (4222) Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
 • (429)  Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti
 • (4291) Constructii hidrotehnice
 • (4299) Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

(43) Lucrari speciale de constructii

 • (431)   Lucrari de demolare si de pregatire a terenului
 • (4311) Lucrari de demolare a constructiilor
 • (4312) Lucrari de pregatire a terenului
 • (4313) Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
 • (432)   Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii
 • (4321) Lucrari de instalatii electrice
 • (4322) Lucrari de instalatii sanitare, de încalzire si de aer conditionat
 • (4329) Alte lucrari de instalatii pentru constructii
 • (433)   Lucrari de finisare
 • (4331) Lucrari de ipsoserie
 • (4332) Lucrari de tâmplarie si dulgherie
 • (4333) Lucrari de pardosire si placare a peretilor
 • (4334) Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
 • (4339) Alte lucrari de finisare
 • (439)   Alte lucrari speciale de constructii
 • (4391) Lucrari de învelitori, sarpante si terase la constructii
 • (4399) Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
 • Alte activitati desfasurate în afara sediului social si al sediilor secundare(CAEN): 4511, 4512, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4531, 4532, 4533,4534, 4541, 4542, 4543, 4544, 4550

Lucrari Executate